Reünie oud-internaatbewoners

"Wanneer heb jij in het internaat van de Driestar gezeten?"

"Weet je nog, met dat orgel dat van de bovenste verdieping naar beneden kwam?"

Herinneringsglossy

Het 'oude, vertrouwde' internaat van Driestar Hogeschool in Gouda wordt in 2013 afgebroken. In plaats daarvan komt er een ruime en moderne studentenhuisvesting. Ter gelegenheid hiervan is er een herinneringsglossy gemaakt. Vanaf 1964, toen het internaat in gebruik is genomen, hebben er zo'n 1250 tot 1500 studenten gebivakkeerd. Het waren gouden tijden, als we de verhalen mogen geloven. En die verhalen zijn verzameld, inclusief foto's van de 'goede, oude tijd'. De redactie, bestaande uit internaatbewoners van vroeger en héél vroeger, staat garant voor een prachtige glossy!

Reünie

Zaterdag 1 juni 2013 was de reünie in en rondom het oude internaat.

Vragen?

Heeft u vragen of wilt u iets doorgeven? Dan kunt u dit doorgeven aan dit mailadres reunie@zevenhoog.nl.

De voorbereidings-commissie

Oud-bewoners en een twintigtal enthousiaste studenten uit het internaat.

Piet de Wolf, Wim van de Geer, Henry Slinger, Riekelt Pasterkamp en Kees Codée


Het internaat 'Zevenhoog' (Fotografie Mathilde)